Đà tăng của giá ngô nhập khẩu vẫn chưa dừng lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đà tăng của giá ngô nhập khẩu vẫn chưa dừng lại

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/12 (giá USD/tấn, CFR)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo