Đà tăng của giá ngô nhập khẩu vẫn chưa dừng lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đà tăng của giá ngô nhập khẩu vẫn chưa dừng lại

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/12 (giá USD/tấn, CFR)

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/12 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

Tháng 
2/3/2018

Tháng 
2-5/2018

207(+1,5)

210(+1,5)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

Tháng 4/5/6/7

Tháng 5-8/2018

201(+1)

204(+1)

DDGS  Mỹ, hàng cont

Tháng 2/2018

Tháng 03 – 04/2018

-

-

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

Tháng
2/2018

Tháng 02-03/2018

212 (+1)

215 (+1)

Tin tham khảo