Cuối tháng 7/2020, giá DAP/MAP tại Hoa Kỳ đã nhanh chóng tăng hơn 90 USD/st kể từ khi chạm đáy vào tháng 12/2019 sau khi suy giảm liên tục từ tháng 10/2018 và tăng mạnh khoảng 50 USD/st trong vòng 1 tháng
 

Cuối tháng 7/2020, giá DAP/MAP tại Hoa Kỳ đã nhanh chóng tăng hơn 90 USD/st kể từ khi chạm đáy vào tháng 12/2019 sau khi suy giảm liên tục từ tháng 10/2018 và tăng mạnh khoảng 50 USD/st trong vòng 1 tháng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.