Cung ứng gần 600 tấn phân bón trả chậm cho chuỗi sản xuất chè ở Hà Tĩnh
 

Cung ứng gần 600 tấn phân bón trả chậm cho chuỗi sản xuất chè ở Hà Tĩnh

Vụ xuân 2019, Công ty Vật tư Nông nghiệp & Kỹ thuật Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cung ứng gần 600 tấn phân bón NPK Việt - Nhật cho chuỗi sản xuất chè liên kết. Đây là hình thức được đơn vị này thực hiện từ nhiều năm nay tại các vùng sản xuất.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí