CPTPP đang mở đường cho cá tra vào Nhật Bản
 

CPTPP đang mở đường cho cá tra vào Nhật Bản

Nhật Bản đã chính thức bước vào top 10 thị trường xuất khẩu (XK) cá tra lớn nhất của Việt Nam, với lợi thế từ CPTPP, thị trường này đang trở thành thị trường tiềm năng của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, đặc biệt là cá tra.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí