Container đóng hàng gạo trắng Japonica của Gạo Thịnh ở cảng Mỹ Thới đi đảo của Úc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Container đóng hàng gạo trắng Japonica của Gạo Thịnh ở cảng Mỹ Thới đi đảo của Úc

Container đóng hàng gạo trắng Japonica của Gạo Thịnh ở cảng Mỹ Thới đi đảo của Úc. Mỗi container là 24 tấn. Hình ảnh AgroMonitor nhận được 7h ngày 2/6/2018

Tin tham khảo