Container đóng hàng gạo trắng Japonica của Gạo Thịnh ở cảng Mỹ Thới đi đảo của Úc
 

Container đóng hàng gạo trắng Japonica của Gạo Thịnh ở cảng Mỹ Thới đi đảo của Úc

Container đóng hàng gạo trắng Japonica của Gạo Thịnh ở cảng Mỹ Thới đi đảo của Úc. Mỗi container là 24 tấn. Hình ảnh AgroMonitor nhận được 7h ngày 2/6/2018

Tin tham khảo