Công ty TNHH Cao su Việt Lào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Công ty TNHH Cao su Việt Lào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2017

Năm 2017, mặc dù thị trường và thời tiết không thuận lợi nhưng với sự đoàn kết nhất trí của CB – CNV và sự điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo, Công ty TNHH Cao su Việt Lào đã hoàn thành toàn diện và vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo