Công ty FCC bị tạm dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu
 

Công ty FCC bị tạm dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

Do chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu, Công ty CP giám định và khử trùng FCC bị Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu. Thông báo này đã được gửi tới Tổng cục Hải quan, chi cục hải quan các tỉnh, thành phố, các DN NK phân bón.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.