Công ty CP DAP - Vinachem: Phấn đấu tiêu thụ đạt mức cao nhất
 

Công ty CP DAP - Vinachem: Phấn đấu tiêu thụ đạt mức cao nhất

Những ngày này, Công ty CP DAP-Vinachem đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quý II/2019; phấn đấu sản xuất và tiêu thụ ở mức cao nhất, làm cơ sở hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh cả năm và là động lực để công ty tiếp tục phát triển sau khi thoát khỏi danh sách các dự án kém hiệu quả của ngành Công Thương.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.