Công Thành 126 ăn hàng gạo 15% ở cảng Mỹ Thới đi Malaysia nhưng chưa có hàng load lên
 

Công Thành 126 ăn hàng gạo 15% ở cảng Mỹ Thới đi Malaysia nhưng chưa có hàng load lên

Công Thành 126 ăn hàng gạo 15% ở cảng Mỹ Thới đi Malaysia nhưng chưa có hàng load lên. Hình ảnh AgroMonitor nhận được 7h ngày 2/6/2018.

Tin tham khảo