Công Thành 126 ăn hàng gạo 15% ở cảng Mỹ Thới đi Malaysia nhưng chưa có hàng load lên

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Công Thành 126 ăn hàng gạo 15% ở cảng Mỹ Thới đi Malaysia nhưng chưa có hàng load lên

Công Thành 126 ăn hàng gạo 15% ở cảng Mỹ Thới đi Malaysia nhưng chưa có hàng load lên. Hình ảnh AgroMonitor nhận được 7h ngày 2/6/2018.

Tin tham khảo