Công bố kết quả giám định chữ đường mía tại Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Công bố kết quả giám định chữ đường mía tại Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh

Tại thời điểm giám định, kết quả kiểm tra tỷ lệ tạp chất của lô hàng giám định 8,9% không phù hợp với mức quy định, đồng thời cũng khác biệt quá lớn so với mức tạp chất mà Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh đã thỏa thuận với người bán là 1,2% cho lô hàng này.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí