Công bố dịch bệnh khảm lá trên cây sắn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Công bố dịch bệnh khảm lá trên cây sắn

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố dịch bệnh khảm lá cây mì ở các huyện Tân Châu, Tân Biên và Châu Thành, đồng thời ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh này trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, dịch bệnh khảm lá cây mì hiện đang tập trung nhiều nhất ở huyện Tân Châu (nhiễm bệnh đến 1.500ha); Tân Biên (55ha); Châu Thành (hơn 15ha).

Theo Sở NN-PTNT tỉnh, bệnh khảm lá cây mì xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, trong đó có hơn 575ha mì 2 - 4 tháng tuổi;  gần 700ha giai đoạn 4 - 5 tháng tuổi; hơn 300ha từ 5 - 8 tháng; riêng mì sắp thu hoạch khoảng 20ha. Phần lớn diện tích mì nhiễm bệnh thuộc khu vực các xã biên giới. Trong đó, giống mì HLS11 có bệnh khảm lá phát triển rất mạnh so với các giống khác như KM 419, KM 140, KM 94.

NNVN

Tin tham khảo