Conab: Sản lượng cà phê của Brazil năm 2017 giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Conab: Sản lượng cà phê của Brazil năm 2017 giảm

Chính phủ Brazil ước tính rằng sản lượng cà phê tại nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới giảm 12,5% trong năm 2017, một năm cho sản lượng thấp hơn trong chu kỳ sản lượng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo