Conab: Dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 2019/20 đạt kỷ lục 120 triệu tấn nhờ mở rộng diện tích và năng suất tăng
 

Conab: Dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 2019/20 đạt kỷ lục 120 triệu tấn nhờ mở rộng diện tích và năng suất tăng

Cơ quan thống kê lương thực của Brazil (Conab) dự báo, sản lượng đậu tương của nước này niên vụ 2019/20 được dự kiến hồi phục lên mức cao kỷ lục hơn 120 triệu tấn nhờ mở rộng diện tích và năng suất tăng. Ngược lại, sản lượng ngô lại giảm nhẹ 2%, xuống mức 98,4 triệu tấn.

Tin tham khảo