Còn đổ lỗi yếu kém do bảo hộ, tương lai mía đường sẽ đi về đâu?
 

Còn đổ lỗi yếu kém do bảo hộ, tương lai mía đường sẽ đi về đâu?

"Xét ở góc độ nội tại thì có phần đúng, nhưng nhìn sang đối thủ trực tiếp là Thái Lan thì việc đánh giá ngành đường bị bảo hộ quá lâu nên chậm phát triển là thiếu khách quan", ông Phạm Hồng Dương, Phó chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) khẳng định như thế khi tương lai ngành mía đường đang bị đặt trước quá nhiều hồ nghi.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí