Có tin đồn Trung Quốc đã mua ít nhất 30 lô hàng đậu tương của Mỹ, hàng giao quý 1/2019
 

Có tin đồn Trung Quốc đã mua ít nhất 30 lô hàng đậu tương của Mỹ, hàng giao quý 1/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

12/12

11/12

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng theo đà tăng của giá đậu tương

Mỹ - CBOT

151.6

151.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

154.6

154.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

163.5

161.6

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil – BMF

162.8

161.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina – FOB

172.0

171.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina – FOB

174.0

173.0

Kỳ hạn tháng 1-3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ cũng tăng điểm do đấu thầu mới đây của Ai Cập giá đã tăng từ 4-6 USD/tấn so với trước đó.

Mỹ - CBOT

193.4

191.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

195.6

194.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

224.0

223.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

229.0

228.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Đậu tương: thông tin Trung Quốc mua ít nhất 30 lô hàng đậu tương của Mỹ hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng trong phiên hôm 12/12.

Mỹ - CBOT

338.0

336.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

342.9

341.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

363.0

360.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

365.0

363.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Brazil - BMF

338.0

336.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil - BMF

342.9

341.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

344.7

342.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

349.1

347.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

330.0

329.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

331.0

330.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Tin tham khảo