Có thể Philippines nhập khẩu theo cơ chế Chính phủ- Tư nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Có thể Philippines nhập khẩu theo cơ chế Chính phủ- Tư nhân

Nguồn tin cho biết NFA có thể sẽ gợi ý việc nhập khẩu thông qua đấu thầu mở rộng chứ không phải theo hình thức hợp đồng chính phủ (G2G) truyền thống – con đường nhanh hơn.

"Có thể NFA sẽ thúc đẩy kế hoạch đấu thầu mở rộng. Đó là điều họ muốn chúng tôi làm trước đây. Điều này tốt hơn nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn.” nguồn tin cho biết.

https://business.mb.com.ph/2018/02/10/private-traders-likely-to-do-rice-importation/

Tin tham khảo