Cổ phiếu phân bón chờ cú huých chính sách
 

Cổ phiếu phân bón chờ cú huých chính sách

Thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, chi phí sản xuất đầu vào tăng, trong khi đầu ra chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với phân bón nhập khẩu tiếp tục khiến các doanh nghiệp phân bón gặp khó trong nửa đầu năm 2019, thị giá cổ phiếu trên thị trường cũng liên tục suy giảm.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí