Cổ phiếu giảm gần 30% từ đỉnh, Vĩnh Hoàn muốn mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ
 

Cổ phiếu giảm gần 30% từ đỉnh, Vĩnh Hoàn muốn mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ

Ước tính, tại mức giá đóng cửa 80.000 đồng/cổ phiếu, Vĩnh Hoàn sẽ phải bỏ ra 160 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu trên.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí