Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại quý 1/2019 của Việt Nam và Thái Lan
 

Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại quý 1/2019 của Việt Nam và Thái Lan