Cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam theo chủng loại năm 2018
 

Cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam theo chủng loại năm 2018

Tin tham khảo