Cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam theo chủng loại năm 2018
 

Cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam theo chủng loại năm 2018

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo