Cơ cấu xuất khẩu cà phê theo chủng loại của Việt Nam trong tháng 12/2016

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cơ cấu xuất khẩu cà phê theo chủng loại của Việt Nam trong tháng 12/2016

Trong tháng 12/2016, Robusta tiếp tục là chủng loại cà phê được xuất khẩu mạnh nhất của Việt Nam, chiếm 95% tổng lượng xuất khẩu.

Cơ cấu xuất khẩu cà phê theo chủng loại của Việt Nam trong tháng 12/2016, %