Cơ cấu nợ, điều chỉnh giảm lãi suất hơn 600 tỷ đồng cho các hộ dân trồng hồ tiêu
 

Cơ cấu nợ, điều chỉnh giảm lãi suất hơn 600 tỷ đồng cho các hộ dân trồng hồ tiêu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí