Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 14/1 - 20/1
 

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 14/1 - 20/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 14/1 - 20/1 đạt 12.969 tấn thu về 29,37 triệu USD giảm 21,70% về lượng và giảm 20,27% về kim ngạch so với kỳ 7/1 - 13/1.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí