Cơ cấu lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường trong 11 tháng đầu năm 2017 (%)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cơ cấu lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường trong 11 tháng đầu năm 2017 (%)

Sang năm 2017, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan tiếp tục là những thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lần lượt là 33,6%, 13,5% và 15,3% (xét về tổng sản lượng). Điều đáng chú ý là kể từ tháng 3/2017, Hà Lan chính thức vượt qua Trung Quốc và leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách các nhà nhập khẩu điều hàng đầu của Việt Nam với tổng khối lượng hạt điều nhập khẩu tính đến hết tháng 11/2017 là 49 nghìn tấn, tương đương giá trị khoảng 501 triệu USD. Tính đến hết tháng 11 năm 2017, tổng sản lượng hạt điều mà Hà Lan nhập khẩu từ Việt Nam đạt trên 49 nghìn tấn, tương đương lượng kim ngạch đạt trên 501 triệu USD, chiếm trên 15% tổng thị phần.

Cơ cấu lượng và kim ngạch hạt điều xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường 11 tháng đầu năm 2017 (%)

Nguồn: Số liệu hải quan