Cơ cấu lại ngành mía đường Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh hội nhập
 

Cơ cấu lại ngành mía đường Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh hội nhập

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Xuân Cường, ngày 23/4/2019, đã chỉ đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, phối hợp với Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lại ngành mía đường Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050 trong năm 2019 theo đề xuất của VSSA, nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho ngàn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí