Citi: Dư thừa đường năm 2017/18 sẽ hạn chế giá tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Citi: Dư thừa đường năm 2017/18 sẽ hạn chế giá tăng

Citi Research dự báo dư thừa đường toàn cầu trong năm 2017/18 sẽ hạn chế giá tăng ở nửa đầu năm 2018, nhưng khả năng các nhà máy ở Brazil sẽ giảm khối lượng mía dùng sản xuất đường nên giá mặt hàng này có cơ hội tăng lên vào cuối năm tới.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo