Chữ đường mía thấp do mưa nhiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chữ đường mía thấp do mưa nhiều

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tuy đã giữa vụ, nhưng chữ đường niên vụ 2016/2017 đang ở mức thấp.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí