Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 31/3/17: Giá SA ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 31/3/17: Giá SA ổn định

Giá SA Nhật – K.Cương bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 31/03/17 ở mức 3900-4000 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

31/03/17

30/03/17

SA Nhật – K.Cương

3900-4000

3900-4000

SA Phú Mỹ (Nhật)

3600-3850

3600-3850

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo