Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/3/17: giá Urea chào bán thấp, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/3/17: giá Urea chào bán thấp, giao dịch yếu

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 30/03/17 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong ở mức 6500-6800 đ/kg; 6300-6500 đ/kg và 6400-6500 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo