Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/3/17: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/3/17: Giá NPK ổn định

Giá NPK Bình Điền (1 hạt) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/03/17 ở mức 8.800-8.900 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

30/03/17

29/03/17

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8600

8400-8600

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8450-8500

8450-8500

NPK Bình Điền (1 hạt)

8800-8900

8800-8900

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo