Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/3/17: Giá DAP tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 30/3/17: Giá DAP tạm chững

Sáng 30/03/17, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 60%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9850-10050 đ/kg, 8900 đ/kg và 9300-9350 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo