Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 29/3/17: Giá DAP chào bán tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 29/3/17: Giá DAP chào bán tăng nhẹ

Sáng 29/03/17, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 64%, DAP Trung Quốc (vàng) chào bán ở mức 10000-10050 đ/kg, 9300-9350 đ/kg và 10300 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí