Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 29/03/17: giá Urea chào bán thấp, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 29/03/17: giá Urea chào bán thấp, giao dịch yếu

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 29/03/17 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong ở mức 6500-6800 đ/kg; 6300-6500 đ/kg và 6400-6500 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

29/03/17

28/03/17

Ure Phú Mỹ

6500-6800 (cảng Cần Thơ 6600)

6500-6800 (cảng Cần Thơ 6600)

Ure Cà Mau

6300-6500 (nhà máy 6200-6300)

6300-6500 (nhà máy 6200-6300)

Ure Trung Quốc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo