Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 29/03/17: Giá DAP điều chỉnh giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 29/03/17: Giá DAP điều chỉnh giảm

Sáng 29/03/17, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 60%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9850-10050 đ/kg, 8900 đ/kg và 9300-9350 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

29/03/17

28/03/17

DAP xanh hồng hà, 64%

9850-9900-10000 (Nguyễn Phan, Long Hải)

10000-10050 (Nguyễn Phan, Long Hải)

DAP xanh Tường Phong 60%

8900 (cảng Khánh Hội, Bến Nghé)

8900 (cảng Khánh Hội, Bến Nghé)

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9300-9350 (Sài Gòn, kho Long An)

9300-9350 (Sài Gòn, kho Long An)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo