Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/3/17: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/3/17: Giá NPK ổn định

Giá NPK Bình Điền (1 hạt) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/03/17 ở mức 8.800-8.900 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí