Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/2: giá Ure chào bán điều chỉnh giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/2: giá Ure chào bán điều chỉnh giảm

Giá Urea điều chỉnh giảm do lượng hàng được bổ sung về khu vực cảng Sài Gòn và cảng Cần Thơ.

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 28/02 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong ở mức 7400-7800 đ/kg, 7200-7300 đ/kg và 7200-7250 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

28/02/2017

27/02/2017

Ure Phú Mỹ

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7300)

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7300)

Ure Cà Mau

7200-7300 (Tây Nam Bộ  7000)

7200-7400 (Tây Nam Bộ  7000)

Ure Trung Quốc

7200-7250

7250

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo