Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/2: Giá DAP chững, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 28/2: Giá DAP chững, giao dịch yếu

Sáng 28/02, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 64% chào bán ở mức 10100 đồng/kg và 9700 đồng/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí