Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: giá Urea chào bán giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: giá Urea chào bán giảm

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 27/03/17 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong ở mức 6900-7100 đ/kg, 6800-7000 đ/kg và 6400-6500 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

27/03/17

25/03/17

Ure Phú Mỹ

6900-7100 (cảng Cần Thơ 6600

7000-7200 (cảng Cần Thơ 6700-6800)

Ure Cà Mau

6800-7000 (nhà máy 6200-6300)

6900-7200 (nhà máy 6200-6300)

Ure Trung Quốc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo