Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: giá Urea chào bán giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: giá Urea chào bán giảm

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 27/03/17 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong ở mức 6900-7100 đ/kg, 6800-7000 đ/kg và 6400-6500 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo