Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: Giá SA ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: Giá SA ổn định

Giá SA Nhật – K.Cương bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/03/17 ở mức 3900-4000 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo