Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: giá Kali chững, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: giá Kali chững, giao dịch yếu

Sáng ngày 27/03/17, giá Kali Phú Mỹ (miểng); Kali Israel (miểng) chào bán tại chợ Trần Xuân Soạn ở mức 6900-7000 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

27/03/17

25/03/17

Kali Phú Mỹ (bột)

6000-6100

6000-6100

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

6900-7000

6900-7000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo