Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: Giá DAP chững, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/3/17: Giá DAP chững, nhu cầu thấp

Sáng 27/03/17, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 64%, DAP Trung Quốc (vàng) chào bán ở mức 10000-10050 đồng/kg, 9300 đồng/kg và 10300 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

27/03/17

25/03/17

DAP xanh hồng hà, 64%

10000-10050 (Nguyễn Phan, Long Hải)

10000-10050 (Nguyễn Phan, Long Hải)

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9300

9300

DAP Trung Quốc vàng (đóng lại bao)

10300

10300

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo