Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/2: giá Ure chào bán tại Tây Nam Bộ giảm nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 27/2: giá Ure chào bán tại Tây Nam Bộ giảm nhẹ

Giá giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn cuối tuần này không có nhiều thay đổi

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 27/02 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong giữ ở mức 7400-7800 đ/kg, 7200-7400 đ/kg và 7250 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

27/02/2017

25/02/2017

Ure Phú Mỹ

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7300)

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7400-7500)

Ure Cà Mau

7200-7400 (Tây Nam Bộ  7000)

7200-7400 (Tây Nam Bộ  7050)

Ure Trung Quốc

7250

7250

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo