Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02: giá Ure chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02: giá Ure chững

Giá giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn cuối tuần này không có nhiều thay đổi

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 25/02 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong giữ ở mức 7400-7800 đ/kg, 7200-7400 đ/kg và 7250 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

25/02/2017

24/02/2017

Ure Phú Mỹ

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7400-7500)

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7400-7500)

Ure Cà Mau

7200-7400 (Tây Nam Bộ 7050)

7200-7400 (Tây Nam Bộ 7050)

Ure Trung Quốc

7250

7250

Nguồn: Agromonitor tổng hợp