Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02: Giá NPK ổn định

Giá giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn cuối tuần này không có nhiều thay đổi

Giá NPK Bình Điền (1 hạt) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02 ở mức 8.800-8.900 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

25/02/2017

24/02/2017

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8600

8400-8600

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8450-8500

8450-8500

NPK Bình Điền (1 hạt)

8800-8900

8800-8900

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo