Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02: Giá DAP chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 25/02: Giá DAP chững

Giá giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn cuối tuần này không có nhiều thay đổi

Sáng 25/02, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 64% chào bán ở mức 10100 đồng/kg và 9700 đồng/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

25/02/2017

24/02/2017

DAP xanh hồng hà 60%

-

-

DAP xanh hồng hà, 64%

10100

10100

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9700

9700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo