Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 24/2: Giá DAP chững, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 24/2: Giá DAP chững, giao dịch yếu

Tại Sài Gòn lượng Ure nhập khẩu đang gia tăng tuy nhiên các thương nhân vẫn đang giữ giá thị trường trong giai đoạn nhu cầu thấp.

Sáng 24/02, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 64% chào bán ở mức 10100 đồng/kg và 9700 đồng/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

24/02/2017

23/02/2017

DAP xanh hồng hà 60%

-

-

DAP xanh hồng hà, 64%

10100

10100

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9700

9700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo