Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 23/2: giá Ure chững, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 23/2: giá Ure chững, nhu cầu thấp

Tại Sài Gòn lượng Ure nhập khẩu đang gia tăng tuy nhiên các thương nhân vẫn đang giữ giá thị trường trong giai đoạn nhu cầu thấp.

Tại Trần Xuân Soạn, sáng 23/02 chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau và Urea Trung Quốc hạt trong giữ ở mức 7400-7800 đ/kg, 7200-7400 đ/kg và 7250 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

23/02/2017

22/02/2017

Ure Phú Mỹ

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7400-7500)

7400-7800 (Tây Nam Bộ  7400-7500)

Ure Cà Mau

7200-7400 (Tây Nam Bộ 7050)

7200-7400 (Tây Nam Bộ  7200-7300)

Ure Trung Quốc

7250

7250

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo