Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 23/2: giá Kali ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 23/2: giá Kali ổn định

Sáng ngày 23/02, giá Kali Phú Mỹ (miểng) được Vinacam chào bán tại chợ Trần Xuân Soạn ở mức 7100-7200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

23/02/2017

22/02/2017

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7100

6900-7100

Kali Israel (miểng)

7100-7200

7100-7200

Kali Israel (bột)

5900-5950

5900-5950

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo