Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 22/2: Giá SA ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 22/2: Giá SA ổn định

Giá SA Nhật – K.Cương bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 22/02 ở mức 3900-4000 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

22/02/2017

21/02/2017

SA Nhật – K.Cương

3900-4000

3900-4000

SA Phú Mỹ (Nhật)

3600-3850

3600-3850

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo