Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 22/2: Giá DAP chững, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn sáng ngày 22/2: Giá DAP chững, nhu cầu thấp

Sáng 22/02, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường phong 64% chào bán ở mức 10200 đồng/kg và 9950-10000 đồng/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2015-2016, Vnd/kg

 

22/02/2017

21/02/2017

DAP xanh hồng hà 60%

Hàng ít

Hàng ít

DAP xanh hồng hà, 64%

10200

10200

DAP đen Vân Thiên Hóa 64%

8500 (Hàng ít)

8500 (Hàng ít)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo